Các câu hỏi liên quan đến thành lập công ty

Trước khi thành lập doanh nghiệp, khi thực hiện thủ tục thành lập công ty, sau khi đã thực hiện xong xin giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp tại công ty Luật Giải Pháp Việt thường gặp những câu hỏi hoặc tương tự như những câu hỏi dưới đây từ Quý khách…

Xem chi tiết →

Luật sư tư vấn mức xử phạt vi phạm về thành lập doanh nghiệp

Theo luật sư tư vấn doanh nghiệp, Nghị định số 122/2021/ NĐ-CP chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thay thế Nghị định số 50/2016/NĐ-CP đã có những thay đổi theo hướng tiến bộ hơn, quy định chi tiết những nội dung liên…

Xem chi tiết →

Luật sư tư vấn mức xử phạt vi phạm về thời hạn đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Theo quy định tại Điều 44 Nghị định 122/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 28/12/2021 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, hình thức xử phạt vi phạm thời hạn đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được quy định cụ thể như sau:…

Xem chi tiết →

Các quy định pháp luật về đăng ký kinh doanh hộ gia đình

Theo Điều 79 Nghị định 01/2021 của Chính phủ quy định “Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh của hộ.” Đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng…

Xem chi tiết →

Tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải làm thủ tục gì?

Trong quá trình hoạt động kinh doanh có nhiều trường hợp doanh nghiệp kinh doanh không hiệu quả thì chủ doanh nghiệp có thể lựa chọn hình thức tạm ngừng hoạt động của doanh nghiệp. Khi tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải thực hiện thông báo tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tạm ngừng kinh doanh…

Xem chi tiết →

Giao, cho thuê đất không phải đấu giá quyền sử dụng đất như thế nào?

Theo Khoản 3 Điều 118 Luật Đất đai năm 2013: “Trường hợp đất đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định tại Khoản 1 Điều này mà không có người tham gia hoặc trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá hoặc đấu giá ít nhất là 2 lần nhưng không thành…

Xem chi tiết →

Mua bán đất bằng hợp đồng uỷ quyền: Những rủi ro tiềm ẩn

Thực tế, vì nhiều lí do khác nhau, nhiều người đang lựa chọn việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất bằng phương thức hợp đồng uỷ quyền định đoạt. Tuy nhiên, cách thức này vừa không đúng quy định của pháp luật, vừa tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người nhận chuyển nhượng. Chuyển nhượng không có hiệu lực…

Xem chi tiết →

Giấy phép xây dựng nhà xưởng trong Khu công nghiệp

Theo luật sư tư vấn, trước hết, chúng ta cần phải xác định việc xin giấy phép xây dựng nhà xưởng, kho chứa trong khu công nghiệp là trường hợp không thuộc một trong các công trình được miễn giấy phép xây dựng theo quy định tại Khoản 2 Điều 89 Luật xây dựng 2020: a) Công trình bí…

Xem chi tiết →

Khai khống vốn điều lệ bị phạt tới 100 triệu đồng

Theo Nghị định 122/2021/NĐ-CP về xử phạt hành chính lĩnh vực kế hoạch đầu tư, hành vi kê khai khống vốn điều lệ có thể bị phạt đến 100 triệu đồng (có hiệu lực từ ngày 01/01/2022). Cụ thể, tại Điều 47 Nghị định 122/2021/NĐ-CP quy định xử phạt đối với vi phạm về kê khai vốn điều lệ như sau:…

Xem chi tiết →

Bỏ quy định phạt hộ kinh doanh thường xuyên sử dụng trên 10 lao động

Trước đây, hộ kinh doanh thường xuyên sử dụng từ 10 lao động trở lên có thể bị phạt đến 5 triệu đồng, nhưng từ ngày 01/01/2022 trở đi đã bỏ quy định này. Cụ thể, trước đây, theo Nghị định 50/2016/NĐ-CP, hộ kinh doanh thường xuyên sử dụng từ 10 lao động trở lên có thể bị phạt đến…

Xem chi tiết →