Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp trong tố tụng dân sự giai đoạn thụ lý vụ án

Theo luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp dân sự theo Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, các quan hệ về pháp luật dân sự diễn ra vô cùng phổ biến xung quanh cuộc sống hằng ngày của chúng ta từ việc mua bán, ký kết hợp đồng, tài sản, thừa kế, hôn nhân,… Tranh chấp xảy ra khi có sự mâu thuẫn, tranh chấp về quyền, quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của các chủ thể trong quan hệ pháp luật dân sự. Vậy nên, việc hiểu và nắm rõ trình tự, thủ tục trong tố tụng dân sự là vô cùng quan trọng và cần thiết. Quá trình giải quyết tranh chấp dân sự gồm các giai đoạn như: thụ lý vụ án, chuẩn bị xét xử, xét xử sơ thẩm, xét xử phúc thẩm. Trong bài viết này, luật sư tư vấn chia sẻ nội dung liên quan đến giai đoạn thụ lý vụ án:

Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp trong tố tụng dân sự giai đoạn thụ lý vụ án

Bước đầu tiên trong quá trình giải quyết tranh chấp dân sự giai đoạn thụ lý vụ án, căn cứ Điều 190, khoản 1 Điều 191, Tòa án nhận đơn khởi kiện kèm tài liệu, chứng cứ (nếu có) từ người khởi kiện thông qua một trong ba phương thức: Nộp trực tiếp tại Tòa án và ghi vào sổ nhận đơn đồng thời Tòa án cấp ngay giấy xác nhận đã nhận đơn cho người khởi kiện; Gửi qua dịch vụ bưu chính và ghi vào sổ nhận đơn, trong 02 ngày gửi thông báo nhận đơn cho người khởi kiện; Gửi trực tuyến thì Tòa án in ra, ghi vào sổ nhận đơn và thông báo ngay qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án.

Bước thứ hai trong quá trình giải quyết tranh chấp dân sự giai đoạn thụ lý vụ án, Chánh án phân công một thẩm phán xem xét đơn khởi kiện (trong thời hạn 03 ngày từ ngày nhận đơn) và trong thời hạn 05 ngày thì thẩm phán ra một trong các quyết định (khoản 2, 3 Điều 191):

– Chuyển đơn khởi kiện cho Tòa án có thẩm quyền đồng thời thông báo cho người khởi kiện.

– Yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn (trong thời hạn 01 tháng, trường hợp đặc biệt có thể gia hạn thêm 15 ngày). Nếu người khởi kiện không sửa đổi, bổ sung trong thời hạn quy định thì Tòa án trả lại đơn. (Điều 193)

– Thụ lý vụ án theo thủ tục thông thường hoặc thủ tục rút gọn nếu đủ điều kiện tại khoản 1 Điều 317. Trong 07 ngày từ ngày nhận được thông báo, người khởi kiện phải nộp tiền tạm ứng án phí tại chi cục thi hành án và nộp lại biên lai thu tiền cho tòa, trừ các trường hợp được miễn hoặc không phải nộp. (Điều 195)

– Trả đơn khởi kiện đối với các trường hợp: người khởi kiện không sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện; không thuộc thẩm quyền giải quyết của TA; không có quyền khởi kiện hoặc không đủ năng lực hành vi TTDS; chưa đủ điều kiện khởi kiện; đã được giải quyết bằng bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật trừ các trường hợp được quyền khởi kiện lại theo khoản 3 Điều 192;…(khoản 1 Điều 192)

Đối với trường hợp trả lại đơn khởi kiện bị khiếu nại, kiến nghị (Điều 194) thì trong thời hạn 10 ngày người khởi kiện có quyền khiếu nại, Viện kiểm sát có quyền kiến nghị. Chánh án phân công 01 thẩm phán khác xem xét, giải quyết và trong 05 ngày làm việc kể từ ngày được phân công, thẩm phán phải mở phiên họp có sự tham gia của Viện kiểm sát cùng cấp, đương sự và ra một trong hai quyết định là nhận lại đơn khởi kiện; giữ nguyên việc trả đơn, đối với trường hợp này, người khởi kiện có thể tiếp tục khiếu nại lên Tòa án cấp trên.

Bước thứ ba trong quá trình giải quyết tranh chấp dân sự giai đoạn thụ lý vụ án, Chánh án phân công thẩm phán giải quyết vụ án hoặc thẩm phán dự khuyết với vụ án phức tạp, việc giải quyết có thể kéo dài trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý vụ án (Điều 197).

Trên đây là một số nội dung liên quan đến quá trình giải quyết tranh chấp dân sự theo Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 giai đoạn thụ lý vụ án mà luật sư tư vấn công ty Luật Giải Pháp Việt đã gửi đến quý độc giả. Bài viết tiếp theo, chúng tôi sẽ chia sẻ nội dung liên quan đến giải quyết tranh chấp dân sự giai đoạn chuẩn bị xét xử.

Theo Công ty Luật TNHH Giải Pháp Việt