Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp trong tố tụng dân sự giai đoạn xét xử sơ thẩm

Theo luật sư giải quyết tranh chấp dân sự theo Bộ luật tố tụng dân sự 2015, việc hiểu và nắm rõ trình tự, thủ tục trong tố tụng dân sự là vô cùng quan trọng và cần thiết. Ở bài viết trước, luật sư tư vấn đã chia sẻ quá trình giai đoạn chuẩn bị xét xử. Trong bài viết này, chúng tôi chia sẻ nội dung liên quan đến giai đoạn xét xử sơ thẩm.

Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp dân sự giai đoạn xét xử sơ thẩm theo Bộ luật tố tụng 2015

Trong quá trình luật sư giải quyết tranh chấp dân sự, bước đầu tiên của giai đoạn xét xử sơ thẩm chính là mở phiên tòa. Phiên tòa sơ thẩm phải được tiến hành đúng thời gian, địa điểm đã được ghi trong quyết định đưa vụ án ra xét xử hoặc trong giấy báo mở lại phiên tòa trong trường hợp phải hoãn phiên tòa (Điều 222).

Thành phần tham gia phiên tòa gồm: đương sự, kiểm sát viên, người đại diện, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và những người tham gia tố tụng khác quy định từ Điều 227 đến Điều 232.

Thủ tục tiến hành phiên tòa sơ thẩm bao gồm:

Chuẩn bị khai mạc phiên tòa: thư ký Tòa án phổ biến nội quy, xác định sự có mặt, vắng mặt theo giấy triệu tập, giấy báo của Tòa án, ổn định trật tự và yêu cầu mọi người đứng dậy khi hội đồng xét xử vào phòng xử án (Điều 237)

Khai mạc phiên tòa: Chủ tọa phiên tòa khai mạc phiên tòa và đọc quyết định đưa vụ án ra xét xử; phổ biến quyền và nghĩa vụ của đương sự, người tham gia tố tụng khác; giải quyết yêu cầu thay đổi người tiến hành tố tụng, người giám định, người phiên dịch; xem xét, quyết định hoãn phiên tòa khi có người vắng mặt,… (từ Điều 239 đến Điều 243). Chủ tọa phiên tòa hỏi các đương sự có thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án hay không; nếu các đương sự thỏa thuận được với nhau và thỏa thuận của họ là tự nguyện, không vi phạm điều cấm của luật và không trái đạo đức xã hội thì Hội đồng xét xử ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự về việc giải quyết vụ án. Quyết định này có hiệu lực pháp luật ngay, không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm, chỉ có thể bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm (Điều 246).

Tranh tụng tại phiên tòa: bao gồm việc hỏi tại phiên tòa theo thứ tự, nguyên tắc hỏi được quy định tại Điều 249. Sau khi kết thúc việc hỏi, Hội đồng xét xử chuyển sang phần tranh luật – đây là hoạt động chính giúp đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các đương sự, nếu thấy có tình tiết vụ án chưa được xem xét, việc xem xét chưa đầy đủ hoặc cần xem xét thêm chứng cứ thì Hội đồng xét xử quyết định trở lại việc hỏi và tranh luận (Điều 263).

Nghị án: Sau khi kết thúc phần tranh luận, Hội đồng xét xử vào phòng nghị án để tuyên án. Nếu vụ án có nhiều tình tiết phức tạp, việc nghị án đòi hỏi phải có thời gian dài thì Hội đồng xét xử có thể quyết định thời gian nghị án nhưng không quá 05 ngày làm việc, kể từ lúc kết thúc tranh luận tại phiên tòa (Điều 264). Trong trường hợp xét thấy có tình tiết của vụ án chưa được xem xét, việc hỏi chưa đầy đủ hoặc cần xem xét thêm chứng cứ thì Hội đồng xét xử quyết định trở lại việc hỏi và tranh luận (Điều 265).

Tuyên án: Sau khi bản án đã được thông qua, Hội đồng xét xử trở lại phòng xét xử để tuyên án (Điều 267).

Trên đây là một số nội dung liên quan đến giai đoạn xét xử sơ thẩm mà luật sư giải quyết tranh chấp dân sự của công ty Luật Giải Pháp Việt đã tổng hợp và gửi đến quý độc giả. Bài viết tiếp theo, chúng tôi sẽ chia sẻ nội dung liên quan đến giải quyết tranh chấp dân sự giai đoạn xét xử phúc thẩm.

Theo công ty Luật TNHH Giải Pháp Việt