Liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện

Trong quá trình luật sư tư vấn pháp lý doanh nghiệp, chúng tôi nhận thấy những sửa đổi, bổ sung của Luật Doanh nghiệp 2020 (Luật DN 2020) về thủ tục gia nhập thị trường của doanh nghiệp cơ bản đã giải quyết được các yêu câu của thực tiễn và được các nhà đầu tư đánh giá cao. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề chưa đáp ứng được như kỳ vọng, nhiều điểm mới trong quá trình triển khai thực hiện có thể sẽ gặp phải những vướng mắc. Đặc biệt, Luật DN 2020 chưa giải quyết cụ thể được các thủ tục hành chính, thủ tục liên thông giữa các cơ quan quản lý nhà nước (CQQLNN) nhằm khắc phục những trùng lặp về hồ sơ, giảm thời gian, chi phí, tài chính cho doanh nghiệp. Vì vậy, đặt ra yêu cầu là cần phải xây dựng nghị định hướng dẫn không chỉ thủ tục ĐKDN mà còn cả khâu phối hợp, liên thông giữa thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện với các thủ tục sau ĐKDN như thủ tục khai trình sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, sử dụng hóa đơn…

Liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện

Ngày 15/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 122/2020/NĐ-CP quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, sử dụng hóa đơn . Như vậy, trước khi Luật DN 2020 có hiệu lực thi hành, chúng ta đã ban hành kịp thời Nghị định hướng dẫn thi hành.

Nghị định quy định CQĐKKD là đầu mối tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, sử dụng hóa đơn . Việc phối hợp liên thông giữa các CQQLNN được thực hiện qua phương thức kết nối, chia sẻ dữ liệu số giữa các hệ thống công nghệ thông tin.

Mục đích của quy định liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện là nhằm giúp doanh nghiệp có thể giảm bớt các thủ tục hành chính cần thực hiện, giảm khối lượng thông tin phải kê khai, giảm số lượng cơ quan nhà nước cần tiếp xúc. Doanh nghiệp chỉ cần nộp hồ sơ kê khai các thông tin tại CQĐKKD thay vì phải nộp hồ sơ tại nhiều cơ quan như trước đây.

Đồng thời, việc áp dụng liên thông thủ tục đăng ký vừa nhằm tạp thuận lợi, thông thoáng cho doanh nghiệp nhưng vẫn đảm bảo được mục tiêu quản lý của từng ngành. Theo đó, các thông tin cần thiết cho việc quản lý nhà nước của từng ngành vẫn được kê khai đầy đủ, chỉ bỏ đi những thông tin bị trùng lặp và tập trung tích hợp các thủ tục có sự tương đồng với nhau giữa các ngành. Việc áp dụng Nghị định sẽ giúp cải thiện chỉ số khởi sự kinh doanh của Việt Nam theo đánh giá của Ngân hàng thế giới thông qua việc giảm bớt số lượng thủ tục, hồ sơ, chi phí, thời gian thực hiện thủ tục gia nhập thị trường. Với việc ban hành Nghị định 122/2020/NĐ-CP về liên thông các thủ tục về khởi sự kinh doanh thòi gian sẽ rút xuống còn 3 thủ tục với 6 ngày.

 

STT

Thủ tục

Thời gian

1

ĐKDN + khai trình việc sử dụng lao động + đăng ký bảo hiểm + đăng ký sử dụng hóa đơn

03 ngày

 

2

Mở tài khoản tại ngân hàng

01 ngày

3

Phát hành hóa đơn/ mua hóa đơn

02 ngày

Tổng

06 ngày

 

Trụ sở chính:

90B Trần Quốc Toản, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

0902 868 117

contact@lawsolutions.com.vn

http://lawsolutions.com.vn/

Chi nhánh Bình Dương:

Số 12 đường E, Khu trung tâm hành chính, Thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương

0909 868 117

contact@lawsolutions.com.vn

http://phapluatdoanhnghiep.com.vn/