Một số điểm mới của Luật Doanh nghiệp 2020 (PHẦN 2) | Công ty Luật uy tín

Ngoài những điểm mới của Luật Doanh nghiệp 2020 (Luật DN 2020) được luật sư tư vấn Giải Pháp Việt phân tích ở bài viết trước như: bổ sung đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp; bổ sung phương thức thực hiện đăng ký doanh nghiệp thì trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi sẽ gửi đến quý độc giả những điểm mới liên quan đến thủ tục thông báo mẫu con dấu của doanh nghiệp; thủ tục thông báo thay đổi thông tin người quản lý; thủ tục thông báo phát hành cổ phần riêng rẻ.

Một số điểm mới của Luật Doanh nghiệp 2020 về thủ tục gia nhập thị trường của doanh nghiệp (Phần 2)

Luật DN 2020 đã bỏ thủ tục thông báo mẫu con dấu của doanh nghiệp. Theo Luật DN 2014 đã trao cho doanh nghiệp quyền chủ động hoàn toàn trong việc quyết định số lượng, hình thức, nội dung con dấu. Tuy nhiên, trước khi sử dụng con dấu, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục thông báo mẫu dấu đến CQĐKKD. Thực tiễn áp dụng Luật DB từ năm 2015 đến nay cho thấy, việc quy định thủ tục này là không cần thiết. Bởi thực chất, thủ tục thông báo mẫu dấu cho CQĐKKD chỉ là thủ tục mang tính hành chính, không phải là thủ tục xin phép sử dụng con dấu. Hơn nữa, trong bối cảnh hiện nay, khi chúng ta đang đẩy mạnh việc ứng dụng các thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0, doanh nghiệp hoàn toàn có thể chủ động ứng dụng các phương tiện khoa học công nghệ như chữ ký điện tử, công nghệ blockchain. Theo thống kê của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ kế hoạch và Đầu tư) sau 5 năm triển khai thi hành Luật DN 2014 đã có hơn 910.000 lượt doanh nghiệp thông báo mẫu dấu trên Cổng thông tin quốc gia về ĐKDN. Vì vậy, việc bỏ thủ tục thông báo mẫu dấu sẽ giúp giảm bớt hàng trăm nghìn lượt thông báo mẫu con dấu mỗi năm cho cộng đồng doanh nghiệp, giảm bớt thủ tục hành chính, góp phần cắt giảm chi phí gia nhập thị trường, nâng cao xếp hạng về môi trường kinh doanh của quốc gia. Theo đánh giá của Ngân hàng thế giới, việc duy trì thủ tục này làm phát sinh thêm thủ tục hành chính. ảnh hưởng đến xếp hạng chỉ số khởi sự doanh nghiệp.

Luật DN 2020 bỏ thủ tục thông báo thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp. Luật DN 2014 quy định doanh nghiệp phải báo cáo CQĐKKD nơi doanh nghiệp có trụ sở chính trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày có thay đổi thông tin về họ tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số thẻ căn cước công dân, giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của những người sau đây: thành viên Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần; thành viên Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên; giám đốc hoặc tổng giám đốc. Tuy nhiên, Luật DN 2020 đã bỏ quy định này. Cục quản lý đăng ký kinh doanh nhận định thủ tục thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp không thể hiện rõ mục tiêu quản lý nhà nước, do đây là những thông tin nội bộ của doanh nghiệp, đồng thời doanh nghiệp cũng sự tự công khai những thông tin này kể cả khi luật không yêu cầu. Vì vậy, việc bãi bỏ thủ tục này vừa giúp tiết kiệm thời gian, vừa giúp cắt giảm chi phí thực hiện thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, tuy chi phí thực hiện thủ tục này với từng doanh nghiệp là không lớn, nhưng tổng chi phí cho toàn xã hội là rất lớn.

Luật DN 2020 bỏ thủ tục thông báo phát hành cổ phần riêng rẻ. Luật DN 2014 quy định, trường hợp công ty không phải là công ty đại chúng chào bán cổ phần riêng lẻ, công ty phải thông báo đến CQĐKKD. Trường hợp sau 05 ngày làm việc, kể từ ngày gửi thông báo mà CQĐKKD không có ý kiến phản hồi, công ty được quyền chào bán cổ phần riêng lẻ.

Quy định trên thực tế tạo một “áp lực vô hình” cho doanh nghiệp vừa gây khó khăn, lúng túng cho CQĐKKD vì luật không quy định điều kiện chấp thuận hồ sơ chào bán cổ phần riêng lẻ là gì. Trường hợp công ty chào bán cho nhà đầu tư nước người, CQĐKKD không đủ thẩm quyền, năng lực để xem xét điều kiện tiếp cận thị trường của nhà đầu tư nước ngoài. Chính vì thế, Luật DN 2020 đã bỏ quy định về việc thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ cho CQĐKKD, đồng thời quy định trường hợp nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần chào bán riêng lẻ phải làm thủ tục về mua cổ phần theo quy định của Luật Đầu tư (cơ sở pháp lý Điều 125 Luật DN 2020).

Trụ sở chính:

90B Trần Quốc Toản, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

0902 868 117

contact@lawsolutions.com.vn

http://lawsolutions.com.vn/

Chi nhánh Bình Dương:

Số 12 đường E, Khu trung tâm hành chính, Thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương

0909 868 117

contact@lawsolutions.com.vn

http://phapluatdoanhnghiep.com.vn/