Một số điểm mới của Luật Doanh nghiệp 2020 (PHẦN 3) | Công ty Luật uy tín

Luật Doanh nghiệp 2020 (Luật DN 2020) ngoài quy định về những điểm mới như: bỏ thủ tục thông báo mẫu dấu; bỏ thủ tục thông báo thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp; bỏ thủ tục thông báo phát hành cổ phần riêng lẻ thì Luật DN 2020 còn quy định những điểm mới như rút ngắn thời gian thông báo trước khi tạm ngừng kinh doanh hoặc quay trở lại kinh doanh; bổ sung thêm trường hợp doanh nghiệp tư nhân chuyển đổi thành công ty cổ phần.

Một số điểm mới của Luật Doanh nghiệp 2020 về thủ tục gia nhập thị trường của doanh nghiệp (Phần 3)

Về nội dung liên quan đến rút ngắn thời gian thông báo trước khi tạm ngừng kinh doanh hoặc quay trở lại kinh doanh. Khoản 1 Điều 200 Luật DN 2014 quy định “Doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh nhưng phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh cho CQĐKKD chậm nhất 15 ngày trước ngày tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh…” Với thời hạn của quy định này, trên thực tế đã gây khó khăn cho nhiều doanh nghiệp khi chưa nắm rõ quy định, muốn tạm ngừng kinh doanh nhưng đã quá thời hạn cho phép. Tuy nhiên, luật DN 2020 đã sửa đổi theo hướng rút ngắn thời gian phải thông báo đến CQĐKKD trước khi tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh từ 15 ngày xuống còn 03 ngày làm việc. Quy định này nhằm đảm bảo quyền tự chủ kinh doanh của doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp nắm bắt kịp thời cơ hội kinh doanh. Bên cạnh đó, Luật DN 2020 cũng đã quy định cụ thể hơn về nghĩa vụ của doanh nghiệp khi tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp còn nợ, tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động. Ngoài ra, Luật DN 2020 còn bổ sung thêm các trường hợp CQĐKKD, cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng, đình chỉ hoạt động, chấm dứt kinh doanh: “…b) Tạm ngừng kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan có liên quan theo quy định của pháp luật về quản lý thuế, môi trường và quy định khác của pháp luật có liên quan; c) Đình chỉ hoạt động, chấm dứt kinh doanh một, một số ngành, nghề kinh doanh hoặc trong một số lĩnh vực theo quyết định của Tòa án” (Khoản 2 Điều 206 Luật DN 2020).

Luật DN 2020 bổ sung thêm trường hợp doanh nghiệp tư nhân chuyển đổi thành công ty cổ phần. Theo đó, doanh nghiệp tư nhân có thể chuyển đổi thành công ty TNHH, công ty cổ phần hoặc công ty hợp danh theo quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân nếu đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 205. Trong khi đó, nếu theo quy định của Luật DN 2014, doanh nghiệp tư nhân chỉ được chuyển đổi thành công ty TNHH. Quy đinh này hoàn toàn phù hợp với tinh thần của Hiến pháp năm 2013, nhằm mở rộng quyền tự do kinh doanh cho mọi tổ chức, cá nhân, theo đó, chủ doanh nghiệp tư nhân sẽ có nhiều cơ hội lựa chọn những loại hình doanh nghiệp theo mong muốn, cũng như chiến lược kinh doanh của mình trong quá trình tái cấu trúc lại bộ máy vận hành./.

Trụ sở chính:

90B Trần Quốc Toản, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

0902 868 117

contact@lawsolutions.com.vn

http://lawsolutions.com.vn/

Chi nhánh Bình Dương:

Số 12 đường E, Khu trung tâm hành chính, Thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương

0909 868 117

contact@lawsolutions.com.vn

http://phapluatdoanhnghiep.com.vn/