Mai Ngọc Quân

  • Chức vụ: Chuyên viên công ty Luật TNHH Giải Pháp Việt
  • Lĩnh vực chuyên môn: Hành chính, Marketing, Thu hồi nợ
  • Nơi công tác: Công ty Luật TNHH Giải Pháp Việt
  • Trình độ: Cử nhân Quản trị Kinh doanh
  • Chuyên ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh
  • Nơi đào tạo: Trường đại học Kinh tế Tp.HCM
  • Ngoại ngữ: Tiếng Anh

 

Quá trình công tác/ Kinh nghiệm khác:

– Mai Ngọc Quân tham gia công tác tại công ty Luật TNHH Giải Pháp Việt từ năm 2014, giữ chức vụ Quản lý hành chính. Mai Ngọc Quân thực hiện công việc xây dựng chiến lược Marketing cho công ty, tham gia đề xuất và thực hiện các chiến lược quản trị nội bộ;
– Bên cạnh đó, Mai Ngọc Quân còn góp phần xây dựng hệ thống thông tin khách hàng, lên phương án và thực hiện các chiến lược chăm sóc khách hàng, đảm bảo cho sự kết nối của khách hàng với công ty luôn được thông suốt và chặt chẽ;
– Với những kiến thức chuyên sâu và kinh nghiệm thực tế, Mai Ngọc Quân đã cùng với ban cố vấn chuyên môn của công ty xây dựng và thực hiện các chương trình cộng đồng, xây dựng và phát triển các kế hoạch định kỳ hàng năm cho công ty;
– Đồng thời, Mai Ngọc Quân còn kết hợp hỗ trợ với Nhóm thu hồi nợ trong việc tư vấn và thu hồi các khoản nợ cho các Công ty tài chính: Home Credit, Prudential……