Nở Tiến Cơ

  • Chức vụ: Chuyên viên pháp lý công ty Luật TNHH Giải Pháp Việt
  • Lĩnh vực chuyên môn: Đầu tư, doanh nghiệp
  • Nơi công tác: Công ty Luật TNHH Giải Pháp Việt
  • Chuyên ngành đào tạo: Luật kinh tế
  • Nơi đào tạo: Trường Đại học Mở Hồ Chí Minh
  • Ngoại ngữ: Tiếng Anh

 

Quá trình công tác/ Kinh nghiệm khác:

– Trước khi gia nhập Giải Pháp Việt, chuyên viên Cơ đã từng có kinh nghiệm làm việc tại Tòa án nhân dân Quận 5. Thông qua đó, chuyên viên Cơ đã học hỏi được các kinh nghiệm trong việc giải quyết các vấn đề, thủ tục liên quan đến dân sự, hành chính,…
– Hiện tại, lĩnh vực hoạt động chính của chuyên viên Cơ là đầu tư, doanh nghiệp. Chuyên viên Cơ có kinh nghiệm tư vấn pháp lý về doanh nghiệp, tư vấn lao động,…
– Với nhiều năm tích lũy kinh nghiệm, chuyên viên Cơ đã đạt được những kiến thức chuyên môn và kỹ năng cần thiết để giải quyết các vấn đề pháp lý về doanh nghiệp, hoạt động thương mại, lao động, hợp đồng.