Trần Kiêm Thanh Hà

  • Chức vụ: Chuyên viên pháp lý công ty Luật TNHH Giải Pháp Việt
  • Lĩnh vực chuyên môn: Doanh nghiệp, Lao động, Hợp đồng Thương mại
  • Nơi công tác: Công ty Luật TNHH Giải Pháp Việt
  • Trình độ: Cử nhân Luật
  • Chuyên ngành đào tạo: Dân sự – Thương mại – Quốc tế (Chất lượng cao)
  • Nơi đào tạo: Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh
  • Ngoại ngữ: Tiếng Anh

 

Quá trình công tác/ Kinh nghiệm khác:

– Trần Kiêm Thanh Hà hiện đang giữ chức vụ Chuyên viên pháp lý tại Công ty Luật TNHH Giải Pháp Việt;
– Là lớp nhân sự trẻ tại công ty, với những hoài bão của bản thân cộng với tinh thần ham học hỏi, Chuyên viên Trần Kiêm Thanh Hà đã và đang không ngừng cố gắng để hoàn thiện kỹ năng, rèn luyện và trau dồi thêm kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ;
– Với thế mạnh là lĩnh vực pháp lý về Hợp đồng, chuyên viên Trần Kiêm Thanh Hà đã tư vấn, hỗ trợ cho nhiều doanh nghiệp nước ngoài về mặt pháp lý trong lĩnh vực liên quan đến hợp đồng thương mại, chuyển nhượng dự án, chuyển giao công nghệ. Ngoài ra chuyên Trần Kiêm Thanh Hà còn hỗ trợ rất nhiều cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực Đầu tư & Doanh nghiệp, Lao động.

Một số công việc tiêu biểu:

– Tư vấn và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp tư nhân trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật;
– Tư vấn và thẩm định các loại Hợp đồng Thương mại, Hợp đồng chuyển nhượng dự án, Hợp đồng lao động,…;
– Hỗ trợ trong việc dịch thuật song ngữ giữa tiếng Anh và tiếng Việt.