Pháp luật Doanh nghiệp - Tư vấn luật doanh nghiệp miễn phí 24/7

Luật sư tư vấn xóa án tích cho người chấp hành xong hình phạt tù: Người chấp hành xong án phạt tù được vay đến 100 triệu đồng để sản xuất kinh doanh

Luật sư tư vấn xóa án tích cho người chấp hành xong hình phạt tù tại quận Bình Tân và Tân Phú; tư vấn pháp luật đơn xin giảm tù trước hạn ; Luật sư tư vấn thủ tục giảm chấp hành hình phạt tù trước hạn. Luật sư  Tư vấn thủ tục vay vốn  cho người chấp hành xong hình phạt tù để hòa nhập cộng đồng làm ăn sinh sống.

Người chấp hành xong án phạt tù được vay đến 100 triệu đồng để sản xuất kinh doanh quy định tại Quyết định 22/2023/ QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng chính phủ về tín dụng sắp có hiệu lực từ ngày 10/10/2023

Để tạo điều kiện và nhu cầu  thực tế từ người vay vốn kinh doanh tái hoà nhập cộng đồng, nguồn vốn tín dụng thực sự hữu ích với người hoàn lương. Điều này đã mang đến giá trị nhân văn vì đã kịp thời làm chỗ dựa cho người mới ra tù có cơ hội làm lại cuộc đời. Tuy vậy, số lượng người hoàn lương vay vốn chính sách hiện nay còn rất hạn chế. Có nhiều nguyên nhân được chỉ ra, trong đó, danh sách người chấp hành xong án phạt tù có nhu cầu hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm chưa được cập nhật thường xuyên

Vừa qua , Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 22/2023/QĐ-TTg về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Cụ thể:

Người ra tù được vay vốn ngân hàng - VnExpress

1. Đối tượng vay vốn và điều kiện vay vốn bao gồm:

1.1. Đối tượng vay vốn

a) Người chấp hành xong án phạt tù bao gồm người chấp hành xong thời hạn chấp hành án phạt tù đã được cấp giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt tù quy định tại Luật Thi hành án hình sự và người được đặc xá đã được cấp giấy chứng nhận đặc xá quy định tại Luật Đặc xá;

b) Cơ sở sản xuất kinh doanh bao gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh có sử dụng lao động là người chấp hành xong án phạt tù.

1.2. Điều kiện vay vốn

a) Người chấp hành xong án phạt tù: Có nhu cầu vay vốn; có tên trong danh sách người chấp hành xong án phạt tù về cư trú tại địa phương, chấp hành tốt các quy định của pháp luật, không tham gia các tệ nạn xã hội, do Công an cấp xã lập và được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận theo Mẫu số 01 kèm theo Quyết định này. Thời gian kể từ khi chấp hành xong án phạt tù đến thời điểm vay vốn tối đa là 05 năm;

b) Cơ sở sản xuất kinh doanh: Được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật; sử dụng tối thiểu 10% tổng số lao động là người chấp hành xong án phạt tù đáp ứng các điều kiện nêu tại điểm a khoản này và ký hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật về lao động; có phương án vay vốn và được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thực hiện phương án xác nhận theo Mẫu số 02 kèm theo Quyết định này.

2. Phương thức cho vay

2.1. Đối với người chấp hành xong án phạt tù

a) Thực hiện phương thức cho vay thông qua hộ gia đình. Đại diện hộ gia đình của người chấp hành xong án phạt tù là người đứng tên vay vốn và giao dịch với Ngân hàng Chính sách xã hội. Trường hợp trong hộ gia đình không còn thành viên nào từ đủ 18 tuổi trở lên hoặc thành viên còn lại không còn sức lao động, không có đủ năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật thì người chấp hành xong án phạt tù trực tiếp đứng tên vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội;

b) Ngân hàng Chính sách xã hội nơi cho vay thực hiện cho vay theo phương thức ủy thác cho các tổ chức chính trị - xã hội.

2. 2. Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh

Ngân hàng Chính sách xã hội nơi cho vay thực hiện cho vay trực tiếp.

3. Mục đích sử dụng vốn vay

3.1. Đối với vay vốn để đào tạo nghề

Chi phí cho việc học tập, sinh hoạt của người chấp hành xong án phạt tù trong thời gian theo học tại các trường đại học (hoặc tương đương đại học), cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam. Chi phí này bao gồm: Tiền học phí; chi phí mua sắm sách vở, phương tiện học tập; chi phí ăn, ở, đi lại.

3.2. Đối với vay vốn để sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm

Chi phí để sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm gồm chi phí cho việc thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm.

3.3. Cơ sở sản xuất kinh doanh được vay vốn phải sử dụng tối thiểu 10% tổng số lao động là người chấp hành xong án phạt tù đáp ứng các điều kiện trên và ký hợp đồng lao động theo quy định. Ngoài ra, cơ sở sản xuất kinh doanh phải có phương án vay vốn có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thực hiện phương án.

4. Mức vốn cho vay

4.1. Đối với vay vốn để đào tạo nghề

Mức vốn cho vay tối đa là 04 triệu đồng/tháng/người chấp hành xong án phạt tù.

4.2. Đối với vay vốn để sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm

a) Người chấp hành xong án phạt tù: Mức vốn cho vay tối đa là 100 triệu đồng/người chấp hành xong án phạt tù;

b) Cơ sở sản xuất kinh doanh: Mức vốn cho vay tối đa là 02 tỷ đồng/dự án và không quá 100 triệu đồng/người lao động tại cơ sở sản xuất kinh doanh.

5. Thời hạn cho vay

5.1. Đối với vay vốn để đào tạo nghề

a) Thời hạn cho vay là khoảng thời gian được tính từ ngày người chấp hành xong án phạt tù bắt đầu nhận vốn vay cho đến ngày trả hết nợ (gốc và lãi). Thời hạn cho vay bao gồm thời hạn phát tiền vay và thời hạn trả nợ;

b) Thời hạn phát tiền vay là khoảng thời gian tính từ ngày người chấp hành xong án phạt tù nhận món vay đầu tiên cho đến ngày kết thúc khoá học, kể cả thời gian người chấp hành xong án phạt tù được các cơ sở đào tạo nghề cho phép nghỉ học có thời hạn và được bảo lưu kết quả học tập (nếu có);

c) Thời hạn trả nợ được chia thành các kỳ hạn trả nợ do Ngân hàng Chính sách xã hội quy định, như sau:

Đối với các chương trình đào tạo có thời gian đào tạo không quá một năm, thời hạn trả nợ tối đa bằng 02 lần thời hạn phát tiền vay.

Đối với các chương trình đào tạo khác, thời hạn trả nợ tối đa bằng thời hạn phát tiền vay.

5.2. Đối với vay vốn để sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm

Thời hạn cho vay tối đa 120 tháng. Thời hạn cho vay cụ thể do Ngân hàng Chính sách xã hội xem xét, quyết định trên cơ sở căn cứ vào nguồn vốn, chu kỳ sản xuất, kinh doanh, khả năng trả nợ của khách hàng vay vốn để thỏa thuận với khách hàng vay vốn.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 10/10/2023./.

Luật sư tư vấn pháp luật cho người hưởng án treo tại Tòa án nhân dân quận Bình Tân và Tòa án nhân dân quận Tân Phú Thành phố Hồ Chí Minh; Tư vấn xóa án tích miễn chấp hành hình phạt tù : 0567 50 1111 Luật sư Tiến Đạt 

                                                            Tiến Đạt

 

 

Chat zalo Liên hệ theo Zalo Liên hệ theo SĐT
Mở Đóng
Gọi luật sưGọi luật sư 0567501111 ZaloZalo