Pháp luật Doanh nghiệp - Tư vấn luật doanh nghiệp miễn phí 24/7

Luật sư tư vấn đất đai miễn phí 24/24 vpls24h tại Thành phố Hồ Chí Minh và Các Tỉnh Miền Tây Nam Bộ với sự đồng hành của các Luật sư giỏi, dày dặn kinh nghiệm nhiệt tình uy tín 

Luật sư tư vấn đất đai miễn phí 24/24 vpls24h tại Thành phố Hồ Chí Minh và Các Tỉnh Miền Tây Nam Bộ với sự đồng hành của các Luật sư giỏi, dày dặn kinh nghiệm nhiệt tình uy tín 

Luật sư chuyên tư vấn đầu tư xây dựng nhà xưởng tại huyện Tân Phước Tỉnh Tiền Giang; Tư vấn xây dựng kho xưởng tại huyện Tân Phước Tỉnh Tiền Giang.

Việt Nam được xem là một trong những quốc gia có nền kinh tế phát triển vượt bật trong khu vực Đông Nam Á nói riêng và thế giới nói chung. Việc thu hút vốn đầu tư từ các nhà đầu tư nước ngoài được coi là yếu tố đòn bảy nhằm đẩy mạnh và nhanh các nguồn lực trong nước, thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế và tái tạo thị trường lao động. Các nhà đầu tư nước ngoài đã và đang đầu tư vào các dây chuyền sản xuất, lắp ráp điện tử, giày da, may mặc. Cùng với sự phát triển đó doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài muốn mở rộng nhà xưởng và trên phần đất liền được không? Tham khảo bài viết bên dưới:

ảnh sưu tầm[/caption]

Công ty nước ngoài có được cho thuê nhà xưởng, đất đai không?

Căn cứ khoản 2 Điều 183 Luật Đất đai 2013 quy định như sau: Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được Nhà nước Việt Nam cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Quyền và nghĩa vụ chung quy định tại Điều 166 và Điều 170 của Luật này;

b) Thế chấp bằng tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê tại các tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam; góp vốn bằng tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê, người nhận góp vốn bằng tài sản được Nhà nước cho thuê đất theo đúng mục đích đã được xác định trong thời hạn còn lại;

c) Bán tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê khi có đủ điều kiện quy định tại Điều 189 của Luật này;

d) Cho thuê nhà ở trong trường hợp được phép đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở.

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được Nhà nước Việt Nam cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được Nhà nước Việt Nam giao đất có thu tiền sử dụng đất để thực hiện dự án có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Quyền và nghĩa vụ chung quy định tại Điều 166 và Điều 170 của Luật này;

b) Chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất trong thời hạn sử dụng đất;

c) Cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất trong thời hạn sử dụng đất;

d) Thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất tại các tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam trong thời hạn sử dụng đất;

đ) Góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất để hợp tác sản xuất, kinh doanh trong thời hạn sử dụng đất.

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có sử dụng đất được hình thành do nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của doanh nghiệp Việt Nam thì có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hình thành do nhận chuyển nhượng cổ phần là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài hoặc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mà nhà đầu tư nước ngoài chiếm tỷ lệ cổ phần chi phối theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp thì doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có các quyền và nghĩa vụ quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này tương ứng với hình thức nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất;

b) Trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hình thành do nhận chuyển nhượng cổ phần là doanh nghiệp mà bên Việt Nam chiếm tỷ lệ cổ phần chi phối theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp thì doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có quyền và nghĩa vụ như tổ chức kinh tế quy định tại Điều 174 và Điều 175 của Luật này.

Căn cứ khoản 3 Điều 183 Luật Đất đai năm 2013 thì trường hợp doanh nghiệp của bạn là pháp nhân nước ngoài, được Nhà nước Việt Nam cho thuê quyền sử dụng đất. Nếu công ty thuê quyền sử dụng đất dưới hình thức trả tiền thuê đất 1 lần cho cả thời gian thuê thì được quyền chuyển nhượng lại hoặc cho thuê lại quyền sử dụng đất trong thời hạn sử dụng đất.

Công ty nước ngoài thuê đất của nhà nước có được cho thuê lại nhà xưởng, phần đất liền kề nhà xưởng đó được không?

Công ty nước ngoài có được công nhận quyền sử dụng đất tại Việt Nam không?

Căn cứ Điều 5 Luật Đất đai 2013 quy định về người sử dụng đất như sau:

Người sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của Luật này, bao gồm:

- Tổ chức trong nước gồm cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức sự nghiệp công lập và tổ chức khác theo quy định của pháp luật về dân sự (sau đây gọi chung là tổ chức);

- Hộ gia đình, cá nhân trong nước (sau đây gọi chung là hộ gia đình, cá nhân);

- Cộng đồng dân cư gồm cộng đồng người Việt Nam sinh sống trên cùng địa bàn thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, tổ dân phố và điểm dân cư tương tự có cùng phong tục, tập quán hoặc có chung dòng họ;

- Cơ sở tôn giáo gồm chùa, nhà thờ, nhà nguyện, thánh thất, thánh đường, niệm phật đường, tu viện, trường đào tạo riêng của tôn giáo, trụ sở của tổ chức tôn giáo và cơ sở khác của tôn giáo;

- Tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao gồm cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện khác của nước ngoài có chức năng ngoại giao được Chính phủ Việt Nam thừa nhận; cơ quan đại diện của tổ chức thuộc Liên hợp quốc, cơ quan hoặc tổ chức liên chính phủ, cơ quan đại diện của tổ chức liên chính phủ;

- Người Việt Nam định cư ở nước ngoài theo quy định của pháp luật về quốc tịch;

- Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài gồm doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp Việt Nam mà nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần, sáp nhập, mua lại theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Căn cứ khoản 7 Điều 5 Luật Đất đai 2013 thì công ty nước ngoài được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai 2013.

Khi công ty nước ngoài được nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất thì cần tuân theo nguyên tắc nào?

Căn cứ Điều 6 Luật Đất đai 2013 quy định về nguyên tắc sử dụng đất như sau:

  1. Đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đúng mục đích sử dụng đất.
  2. Tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và không làm tổn hại đến lợi ích chính đáng của người sử dụng đất xung quanh.
  3. Người sử dụng đất thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình trong thời hạn sử dụng đất theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan."

Như vậy, khi công ty nước ngoài được nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất thì cần tuân theo nguyên tắc được nêu trên.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi liên quan đến quyền sử dụng đất của công ty nước ngoài mà bạn quan tâm.

Với đội ngũ Luật sư tận tâm, chuyên nghiệp và đặc biệt luôn tự tin về bề dày kinh nghiệm Luật sư vpls24h chúng tôi luôn đồng hành và đưa ra những giải pháp tôi ưu nhất cho thân chủ.

Luật sư 24h là các  chuyên gia trong lĩnh vực nhà đất ( trên 22 năm kinh nghiệm chuyên sâu về tranh chấp, hoà giải nhà đất đai và doanh nghiệp).ĐT& Zallo: 0567 50 111 

Chat zalo Liên hệ theo Zalo Liên hệ theo SĐT
Mở Đóng
Gọi luật sưGọi luật sư 0567501111 ZaloZalo