Pháp luật Doanh nghiệp - Tư vấn luật doanh nghiệp miễn phí 24/7

Thông báo kết quả cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Pháp luật” năm 2023

Sở Tư pháp tỉnh Long An thông báo kết quả cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Pháp luật” năm 2023

Kết Quả Cuộc Thi Trực Tuyến “Tìm hiểu pháp luật” năm 2023 nhằm hưởng ứng “Ngày Pháp luật Việt Nam” 9/11 và thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật do Sở Tư pháp tỉnh Long An tổ chức.

 

Căn cứ Kế hoạch số 1854/KH-STP, ngày 02/8/2023 của Sở Tư pháp về việc tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật” (sau đây viết tắt là Cuộc thi), Thể lệ số 2216/TL-BTC, ngày 15/9/2023 của Ban Tổ chức Cuộc thi; theo đó, Cuộc thi diễn ra từ 07 giờ 00 phút, ngày 01/10/2023 đến 24 giờ 00 phút, ngày 15/10/2023. Kết thúc Cuộc thi, qua tổng hợp kết quả trên hệ thống phần mềm thi trực tuyến (Văn bản xác nhận số 059/CVPH/2023, ngày 23/10/2023 của Công ty Cố phần Thương mại Điện tử ALOHA): Có 160 cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tham gia, với số lượng 19.962 người tham dự thi và 35.055 lượt thi. Ban Tổ chức Cuộc thi thông báo và công bố kết quả Cuộc thi như sau.

1. Công bố danh sách 16 cá nhân có kết quả thi cao nhất theo thứ tự từ cao xuống thấp theo cơ cấu giải thưởng Cuộc thi tại Thể lệ số 2216/TL-BTC, ngày 15/9/2023 của Ban Tổ chức Cuộc thi (Danh sách kèm theo).

2. Công bố 08 tập thể có nhiều thí sinh tham gia, xếp hạng theo thứ tự từ cao xuống thấp theo cơ cấu giải thưởng Cuộc thi tại Thể lệ số 2216/TL-BTC, ngày 15/9/2023 của Ban Tổ chức Cuộc thi (Danh sách kèm theo).

Nhấp chuột vào đây để xem kết quả Cuộc thi trực tuyến 'Tìm hiểu pháp luật' năm 2023

Lưu ý: Mọi thắc mắc, khiếu nại về kết quả Cuộc thi, đề nghị các tập thể, cá nhân liên hệ với Sở Tư pháp tỉnh Long An- Cơ quan Thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi (theo số điện thoại 02723837736 hoặc 02723829522) trước 16 giờ 30 phút ngày 28/10/2023. Sau thời gian trên, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ không xem xét, giải quyết./.

Ban Tổ Chức

Chat zalo Liên hệ theo Zalo Liên hệ theo SĐT
Mở Đóng
Gọi luật sưGọi luật sư 0567501111 ZaloZalo